การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด

490      368
 
Creative Commons License
การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Gmail, Google, Google Drive, การเก็บไฟล์โปรด, การเก็บโฟลเดอร์โปรด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด, 14 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89092
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89092. (14 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด". 14 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89092.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,261)
จำนวนผู้เข้าชม (1,183)
จำนวนผู้เข้าชม (823)

รีวิว : การเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์โปรด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว