การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น

590      349
 
Creative Commons License
การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การสร้างลิงก์ของโฟลเดอร์, Google Drive, Google, Gmail, การสร้างลิงก์ของไฟล์, การสร้างลิงก์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น, 14 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89098
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89098. (14 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น". 14 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89098.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว