ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์

ข้อมูลผลงาน

  60      158     
 
Creative Commons License
ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
คำอธิบาย :  สัตว์เลี้ยงที่จำหน่ายในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2518 ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กุลธิดา พุทธา
คำสำคัญ :   ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์, Labrador Retriever
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.21 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง