การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว

404      158
 
Creative Commons License
การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัวจังหวัดขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางปรียา ฤทธิ์สอน ( พี่ยา ) ที่อยู่ 250 ม.4 บ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ ค้าขาย อายุการศึกษาภูมิปัญญา .............. 7............. ปี ชื่อภูมิปัญญา การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัวประวัติข้อมูลภูมิปัญญา ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป โดยอาชีพค้าขายก็ขายแตกต่างกันไป เช่น อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ เป็นต้น ซึ่งพี่แกเองก็ได้ทำอาชีพค้าขายเช่นเดียวกัน แต่ยังทำไปในทางการประดิษฐ์มากกว่า เนื่องจากตัวท่านเองชอบงานประดิษฐ์มากกว่าการประกอบอาหาร เพราะคิดว่าเมื่อทำจนชำนาญสามารถนำสิ่งที่ฝึกฝนมาต่อยอดไปได้มากกว่าเดิม ระยะเวลาในการทำกระเป๋าหนัง ทำมานานตั้งแต่เริ่มมีถนนคนเดินในจังหวัดขอนแก่น ถ้านับระยะเวลาประมาณ 7-8 ปี จนทุกวันนี้เป็นอาชีพของพี่แกไปแล้วกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)ผู้ที่ทำเครื่องหนัง ได้รับความรู้หรือหาความรู้จากบุคคลต่างถิ่นหรือต่างจังหวัด เพื่อนบ้าน เพราะแต่ก่อนการทำกระเป๋าหนังไม่เป็นที่นิยมจึงไม่ค่อยมีคนอยากเรียนรู้มากแต่ปัจจุบันนี้คนรับรู้มาก โดยเล่าว่า การทำกระเป๋าหนังฝึกประสบการณ์ด้วยตัวเองบุคคลที่มาสอนให้สอนให้เฉพาะการตัดเท่านั้น ส่วนการเย็บเรียนรู้เอง หัดทำ หัดลองด้วยตนเอง พอทำไปทำมาเกิดความเคยชิน ซึ่งมีวิธีการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร และต้องการความละเอียดในการทำเป็นอย่างมากเพราะเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งและสามารถประกอบอาชีพได้การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)ขั้นตอนและวิธีการ๑.เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้- เข็มเย็บมือ- หนังสัตว์ คือ หนังวัว- เชือกสำหรับเย็บหนังวัวหนังสัตว์โดยตรง๒.ขั้นตอนการทำ- เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ- นำหนังสัตว์ที่เตรียมไว้มาฟอกมาล้างให้สะอาด- ทำการย้อมสีตามที่ต้องการ- เริ่มเย็บเริ่มประกอบรูปร่างให้เป็นกระเป๋ารูปทรงต่างๆที่ต้องการ- เมื่อเป็นรูปร่างแล้ว ประดับตกแต่งตามต้องการ - เก็บรายละเอียดของงาน กระเป๋าที่เสร็จเรียบร้อย สีสันตามความต้องการของลูกค้าการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)การจัดเก็บภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องหนังกระเป๋าหนัง เจ้าของภูมิปัญญากล่าวว่า มีการจดจำไว้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็นงานฝีมือ ( Hand Made ) ถ้าเมื่อต้องการปรับปรุงแบบใหม่หรือแก้ไขก็เกิดจากการสาธิตวิธีการทำให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องหนัง ส่วนมากซึมซับไว้กับตนเองหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลที่ต้องการรู้ จะให้ไปบอกกล่าวหรือสืบทอดโดยตรงเลยคงไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากการผลิตเครื่องหนังสามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัวภายในครอบครัวได้พิกัด (สถานที่) ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวน้ำทิพย์ กมลหัต รูปผู้ศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ผลิตภัณฑ์จากหนังวัว, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กระเป๋าหนังสัตว์, การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปรียา ฤทธิ์สอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   น้ำทิพย์ กมลหัต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, ใบงาน, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปรียา ฤทธิ์สอน, น้ำทิพย์ กมลหัต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89640
ปรียา ฤทธิ์สอน, น้ำทิพย์ กมลหัต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89640. (26 มีนาคม 2562)
ปรียา ฤทธิ์สอน, น้ำทิพย์ กมลหัต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89640.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,552)
จำนวนผู้เข้าชม (3,701)

รีวิว : การทำกระเป๋าหนังด้วยหนังวัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว