การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ

343      273
 
Creative Commons License
การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Forms, การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ, การใช้งาน Google Forms, Google Forms, G Suite for Education, Google
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ, 21 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89924
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89924. (21 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ". 21 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89924.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว