แพรทอง Gold moss sedum

ข้อมูลผลงาน

  833      87     
 
Creative Commons License
แพรทอง Gold moss sedum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แพรทอง Gold moss sedum
คำอธิบาย :  แพรทอง Gold moss sedum Sedum sp. (CRASSULACEAE)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ไม้ประดับ, Gold moss, ต้นไม้, Gold moss sedum, ต้นแพรทอง, ราชพฤกษ์, แพรทอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.94 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง