การพิมพ์ด้วยเสียง

224      182
 
Creative Commons License
การพิมพ์ด้วยเสียง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การพิมพ์ด้วยเสียง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google, Documents, การพิมพ์ด้วยเสียง, G Suite for EducationGoogle, Docs
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การพิมพ์ด้วยเสียง, 26 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90523
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การพิมพ์ด้วยเสียง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90523. (26 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การพิมพ์ด้วยเสียง". 26 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90523.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,255)
จำนวนผู้เข้าชม (1,181)
จำนวนผู้เข้าชม (822)

รีวิว : การพิมพ์ด้วยเสียง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว