การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2

493      358
 
Creative Commons License
การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : VDO clip การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2 โดยจะพาไปบ้านแคคตัสของลุงตึ๋ง ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานหลายสิบปี จะอธิบายให้รู้จักเกี่ยวกับการขยายแคคตัส การดูแลแคคตัสในมิติต่างๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระบองเพชร, บ้านแคคตัสลุงตึ๋ง, การเลี้ยงแคคตัส, cactus, แคคตัส, vdo
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช. (2561). การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2, 26 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90538
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช. (2561). "การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90538. (26 มีนาคม 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช. "การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2". 26 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90538.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,630)
จำนวนผู้เข้าชม (5,645)

รีวิว : การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 2

ไม่พบข้อมูลการรีวิว