การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง

229      319
 
Creative Commons License
การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : G Suite for Education Google, การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง, Google, Sheets, Google Sheets
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง, 2 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90966
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90966. (2 เมษายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง". 2 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90966.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,485)
จำนวนผู้เข้าชม (1,225)
จำนวนผู้เข้าชม (841)

รีวิว : การคำนวณโดยการสร้างสูตรด้วยตนเอง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว