การทำงานร่วมกันใน Google Sheets

359      218
 
Creative Commons License
การทำงานร่วมกันใน Google Sheets ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทำงานร่วมกันใน Google Sheets
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Sheets, Sheets, Google, G Suite for Education Google, การทำงานร่วมกันใน Google Sheets
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การทำงานร่วมกันใน Google Sheets, 2 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90986
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การทำงานร่วมกันใน Google Sheets". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90986. (2 เมษายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การทำงานร่วมกันใน Google Sheets". 2 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/90986.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทำงานร่วมกันใน Google Sheets

ไม่พบข้อมูลการรีวิว