ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน

2,657      710
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนมไทย, อาหารหวาน, ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน, ขนมถ้วย, ของหวาน, อาหารไทย, ขนมหวาน, ขนมถ้วยตะไล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อนุชิต ชับขุนทด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/groups/oer.mooc/permalink/1704608199599993/
URL :
:
อนุชิต ชับขุนทด. (2561). ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน, 3 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91395
อนุชิต ชับขุนทด. (2561). "ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91395. (3 เมษายน 2561)
อนุชิต ชับขุนทด. "ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน". 3 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91395.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,833)

รีวิว : ขนมถ้วยตะไลมะพร้าวอ่อน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว