วัดป่าภูหายหลง

464      358
 
Creative Commons License
วัดป่าภูหายหลง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดป่าภูหายหลง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดป่าภูหายหลง เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สืบทอดปฏิปทาข้อปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ผ่านมายังหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ( ศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย ) แห่งวัดป่าภูจ้อก้อ จ.มุกดาหารวัดตั้งอยู่ที่บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การเดินทางสามารถใช้ GPS Google Map นำทางได้เลยครับ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดไทย, วิหาร, สถานที่, วัด, พระ, โบสถ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/UnseenTemples/
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). วัดป่าภูหายหลง, 19 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93018
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "วัดป่าภูหายหลง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93018. (19 เมษายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดป่าภูหายหลง". 19 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93018.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดป่าภูหายหลง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว