พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย

724      680
 
Creative Commons License
พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดไทย, สถานที่, พระ, โบสถ์, วิหาร, วัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/UnseenTemples/
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย, 19 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93019
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93019. (19 เมษายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย". 19 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93019.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว