เพลงบูชานักรบ

ข้อมูลผลงาน

  515      155     
 
Creative Commons License
เพลงบูชานักรบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงบูชานักรบ
คำอธิบาย :  เพลงบูชานักรบ ท่าที่ ๑ ช จันทร์ทรงกลด ญ ขัดจางนาง ท่าที่ ๒ ช ขอแก้ว ญ ล่อแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูจริญญา เมษะมาน, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี
คำสำคัญ :   นาฎศิลป์ไทย, ขัดจางนาง, เพลงบูชานักรบ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ขอแก้ว, รำวงมาตรฐาน ๓ คู่, รำวงมารฐาน, จันทร์ทรงกลด, ล่อแก้ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (201.81 KB)