การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก

6,199      284
 
Creative Commons License
การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเดินไปทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็กและน้องๆ คนเชิดหุ่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คลองบางหลวง, หุ่นละครเล็ก, การทักทายผู้ชม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะสิปปธรรม คำนาย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นพดล หงษ์สีสกุล, เฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรืองกุล, ธีระพันธ์ คำไล้
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะสิปปธรรม คำนาย, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นพดล หงษ์สีสกุล, เฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรืองกุล, ธีระพันธ์ คำไล้. (2561). การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก, 2 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94210
หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะสิปปธรรม คำนาย, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นพดล หงษ์สีสกุล, เฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรืองกุล, ธีระพันธ์ คำไล้. (2561). "การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94210. (2 พฤษภาคม 2561)
หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะสิปปธรรม คำนาย, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นพดล หงษ์สีสกุล, เฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรืองกุล, ธีระพันธ์ คำไล้. "การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก". 2 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94210.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,214)
จำนวนผู้เข้าชม (450)

รีวิว : การทักทายผู้ชมของหุ่นละครเล็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว