ไมยราพ

11,888      475
 
Creative Commons License
ไมยราพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไมยราพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไมยราพ โขนเล็ก_ไทยธรรม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รามเกียรติ์, ศิลปวัฒนธรรม, การอนุรักษ์, โขนเล็ก_ไทยธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล, หัวโขน, ของที่ระลึก, งานวิจิตรศิลป์, ไมยราพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทวากร ศรีสมัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, อรุณ มะลิขาว, กฤติย ศรีสมัย, โขนเล็ก_ไทยธรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทวากร ศรีสมัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, อรุณ มะลิขาว, กฤติย ศรีสมัย, โขนเล็ก_ไทยธรรม. (2561). ไมยราพ, 7 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94490
เทวากร ศรีสมัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, อรุณ มะลิขาว, กฤติย ศรีสมัย, โขนเล็ก_ไทยธรรม. (2561). "ไมยราพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94490. (7 พฤษภาคม 2561)
เทวากร ศรีสมัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, อรุณ มะลิขาว, กฤติย ศรีสมัย, โขนเล็ก_ไทยธรรม. "ไมยราพ". 7 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94490.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไมยราพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว