การทอเสื่อกก

402      196
 
Creative Commons License
การทอเสื่อกก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การทอเสื่อกก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การทอเสื่อกก44/1 หมู่ 7 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางพอน สิงห์จันทร์ ที่อยู่ 44/1 หมู่ 7 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ ทอเสื่อกก อายุการศึกษาภูมิปัญญา40 ปี ชื่อภูมิปัญญา การทอเสื่อกกประวัติข้อมูลภูมิปัญญา การทอเสื่อกก สืบทอดมาถึงบรรพบุรุษ จนจึงปัจจุบันนี้ เพราะในหมู่บ้านสำโรง ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการการทอเสื่อกก ทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพให้กับหมู่บ้าน และมีการทำขายหน่ายออกไปยังกลุ่มเพื่อนบ้านต่างๆ ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และในชุมชนจะได้มีอาชีพทำนอกจากนี้เวลาเด็กๆเวลาว่างก็จะมา ทอเสื่อกก เพื่อใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะได้ค่าแรง จากการทอเสื่อกก จากการขายผื่นละ 70 – 500 บาท นอกจากนั้นอาชีพการ ท่อเสื่อกก ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บุคคลในชุมชนจนสามารถส่งบุตรหลานเรียนจบปริญญาตรีได้ ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพที่ดีและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราต่อไป(พอน สิงห์จันทร์, กันยายน 2560: สัมภาษณ์)กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)ครูผู้สอนตั้งแต่บรรพบุรุษในการทอเสื่อกก คือ แม่หวั่ง โคตรเนตร เป็นบุคคลที่อาศัยในหมู่บ้านสำโรง ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดการทอเสื่อกก ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน และชาวบ้านได้มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในการทอเสื่อกกซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) ขั้นตอนที่ 1คือ ตัดต้นกก (ต้นไหล) ขั้นตอนที่ 2 คือ นำกกมาฉีก (จัก) ให้เป็นเส้น ชั้นตอนที่3 คือ นำกกไปตากแดดให้แห้ง ชั้นตอนที่ 4 คือย้อมด้วยสารเคมีด้วยวิธีการย้อมร้อน ชั้นตอนที่ 5 คือขั้นตอนการทอเสื่อกก ขั้นตอนที่ 6 การทอเสื่อกกเสร็จเรียบร้อยการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก นี้ได้รับการถ่ายทอดจากแม่หวั่ง โคตรเนต ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานชาวหมู่บ้านสำโรง จึงทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีลายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญ ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาของหมู่บ้านตนเองไว้สืบทอดให้ลูกหลานของเราต่อไปการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายถอดการทอเสื่อกก เป็นการถ่ายทอดให้กับประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน หรือเพื่อนบ้านต่างๆที่สนใจในการทอเสื่อกก ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ก็จะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลูกหลานของเราดูหรือ สืบทอดต่อไปพิกัด (สถานที่)หมู่บ้านสำโรง ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นายจักรี จันทโยธา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ รัตนวิมลอนุสรณ์อาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง(ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลยhttps://youtu.be/BHB-iQnLHJE
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กก, การทอเสื่อกก, การทอเสื่อ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พอน สิงห์จันทร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จักรี จันทโยธา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, ข้อมูลปฐมภูมิ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/BHB-iQnLHJE
URL :
:
พอน สิงห์จันทร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จักรี จันทโยธา. (2561). การทอเสื่อกก, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94928
พอน สิงห์จันทร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จักรี จันทโยธา. (2561). "การทอเสื่อกก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94928. (26 มีนาคม 2562)
พอน สิงห์จันทร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จักรี จันทโยธา. "การทอเสื่อกก". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94928.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,352)
จำนวนผู้เข้าชม (8,533)

รีวิว : การทอเสื่อกก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว