วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา

786      2,548
 
Creative Commons License
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระคริสตประจักษ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวคริสต์ใน ต.ไม้ตรา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทรงคุณค่าและถูกสร้างมาอย่างยาวนานโดยในประวัติศาสตร์กล่าวว่า วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 หรือกว่า 130 ปีมาแล้ว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่, คริสตังวัดเกาะใหญ่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. (2561). วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95098
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. (2561). "วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95098. (5 มิถุนายน 2561)
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. "วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95098.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว