วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา

ข้อมูลผลงาน

  205      1,023     
 
Creative Commons License
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
คำอธิบาย :  วัดพระคริสตประจักษ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวคริสต์ใน ต.ไม้ตรา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทรงคุณค่าและถูกสร้างมาอย่างยาวนานโดยในประวัติศาสตร์กล่าวว่า วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 หรือกว่า 130 ปีมาแล้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
คำสำคัญ :   คริสตังวัดเกาะใหญ่, วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ