วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)

831      2,701
 
Creative Commons License
วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระคริสตประจักษ์ ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบคาทอลิก มีความวิจิตรตระการตา ตามอุดมคติของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก ภายนอกถูกฉาบไว้ด้วยสีครีมอ่อนตัดขาวดูคลาสสิค ด้านในวัดพระคริสตประจักษ์ มีภาพจิตรกรรมภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้า เป็นภาพวาดที่สวยงามวิจิตรตระการตามากตั้งอยู่ใต้โดมของโบสถ์สไตล์ยุโรป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปะแบบคาทอลิก, วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. (2561). วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน), 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95099
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. (2561). "วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95099. (5 มิถุนายน 2561)
นฤมล จันทรเจิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. "วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95099.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว