ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3

1,079      404
 
Creative Commons License
ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เชียงราย, วาดภาพ, สอนวาดรูป, ศิลปะ, ขัวศิลปะ, เกรยอง, crayon, นิทรรศการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขัวศิลปะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สุวิทย์ ใจป้อม, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กิจกรรม และ Labs, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ขัวศิลปะ, สุวิทย์ ใจป้อม, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3, 25 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95270
ขัวศิลปะ, สุวิทย์ ใจป้อม, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). "ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95270. (25 พฤษภาคม 2561)
ขัวศิลปะ, สุวิทย์ ใจป้อม, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3". 25 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95270.


รีวิว : ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว