ยาชุดอันตราย

ข้อมูลผลงาน

  222      60     
 
Creative Commons License
ยาชุดอันตราย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ยาชุดอันตราย
คำอธิบาย :  ยาชุด: เม็ดสีสวย กินเป็นชุด ยาต้องแรง หายแน่ๆ อันตรายครับ

กินยาให้ถูกวิธี ดูให้ดี อย่าให้มียาชุด สงสัยเรื่องยาเดินเข้าไปหาเภสัชกรใกล้บ้านคุณครับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระพงษ์ ประสงค์จีน
คำสำคัญ :   ยาชุด, ยาแรง, เภสัชกร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (70.18 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง