พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

1,484      1,420
 
Creative Commons License
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ( ผาน้ำย้อย ) บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิหาร, สถานที่, พระมหาเจดีย์ชัยมงคล, พระ, ผาน้ำย้อย, ไทย, ร้อยเอ็ด, วัดไทย, สถานที่ท่องเที่ยว, โบสถ์, วัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). พระมหาเจดีย์ชัยมงคล, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95584
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95584. (5 มิถุนายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95584.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว