วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

875      1,088
 
Creative Commons License
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถานที่, วิหาร, วัด, วัดไทย, โบสถ์, พระ, วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, นครปฐม, สถานที่ท่องเที่ยว, ไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95608
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95608. (5 มิถุนายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95608.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว