วัดใหม่ปลายห้วย

362      172
 
Creative Commons License
วัดใหม่ปลายห้วย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดใหม่ปลายห้วย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไทย, วัดไทย, วิหาร, วัด, สถานที่ท่องเที่ยว, พระ, วัดใหม่ปลายห้วย, โบสถ์, พิจิตร, สถานที่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). วัดใหม่ปลายห้วย, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95609
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "วัดใหม่ปลายห้วย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95609. (5 มิถุนายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดใหม่ปลายห้วย". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95609.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดใหม่ปลายห้วย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว