วัดวีระโชติธรรมาราม

ข้อมูลผลงาน

  1,121      185     
 
Creative Commons License
วัดวีระโชติธรรมาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วัดวีระโชติธรรมาราม
คำอธิบาย :  วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมศักดิ์ มุ่งเมือง
คำสำคัญ :   โบสถ์, สถานที่, วัดไทย, วิหาร, พระ, วัด, วัดวีระโชติธรรมาราม, สถานที่ท่องเที่ยว, ฉะเชิงเทรา, ไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ