วัดโสธรวรารามวรวิหาร

266      216
 
Creative Commons License
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัด, สถานที่, สถานที่ท่องเที่ยว, วิหาร, วัดไทย, พระ, ไทย, พระอารามหลวง, ฉะเชิงเทรา, วัดโสธรวรารามวรวิหาร, โบสถ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). วัดโสธรวรารามวรวิหาร, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95611
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "วัดโสธรวรารามวรวิหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95611. (5 มิถุนายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดโสธรวรารามวรวิหาร". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95611.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว