วัดห้องสูง

838      469
 
Creative Commons License
วัดห้องสูง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดห้องสูง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดห้องสูง โบสถ์เรือหงษ์ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดไทย, วัด, โบสถ์, สถานที่ท่องเที่ยว, โบสถ์เรือหงษ์, วัดห้องสูง, วิหาร, ไทย, อุตรดิตถ์, พระ, สถานที่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). วัดห้องสูง, 5 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95624
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2561). "วัดห้องสูง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95624. (5 มิถุนายน 2561)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดห้องสูง". 5 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95624.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดห้องสูง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว