การทำสัญญากู้เงิน

2,631      754
 
Creative Commons License
การทำสัญญากู้เงิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทำสัญญากู้เงิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำสัญญากู้เงิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้อที่ไม่ควรทำ, กฎหมาย, ข้อควรทำ, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, หนี้นอกระบบ, อินโฟกราฟิก, การกู้ยืมเงิน, การทำสัญญากู้เงิน, infographic
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงยุติธรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม. (2561). การทำสัญญากู้เงิน, 6 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95719
สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม. (2561). "การทำสัญญากู้เงิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95719. (6 มิถุนายน 2561)
สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม. "การทำสัญญากู้เงิน". 6 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95719.


รีวิว : การทำสัญญากู้เงิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว