ปูใบ้ตาแดง

1,084      402
 
Creative Commons License
ปูใบ้ตาแดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ปูใบ้ตาแดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กระดองเป็นรูปโค้งกลม ด้านหน้าลาดลงเล็กน้อย บริเวณรอบกระดองมีร่องแบ่งชัดเจนพื้นผิวมีตุ่มขนาดเล็กกระจายทั่วกระดอง ลำตัวสีดำ และมีตาสองข้างเป็นตุ่มขนาดเล็ก สีแดงสด อาศัยตามโขดหิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Smith's Rock Crab, ปูใบ้ตาแดง, ปู, ปูใบ้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). ปูใบ้ตาแดง, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96115
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). "ปูใบ้ตาแดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96115. (21 ธันวาคม 2563)
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "ปูใบ้ตาแดง". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96115.


รีวิว : ปูใบ้ตาแดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว