สปอร์ของเฟิร์น

6,824      5,525
 
Creative Commons License
สปอร์ของเฟิร์น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : สปอร์ของเฟิร์น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สปอร์ของเฟิร์น อยู่บริเวณด้านท้องใบเฟิร์น มีลักษณะสีน้ำตาล หลากหลายรูปทรง บางชนิดรูปรี บางชนิดรูปเส้น หรือบางชนิดรูปเมล็ดถั่ว เรียวตัวเป็นกลุ่มก้อน หรือแถวยาวกระจายอยู่บริเวณท้องใบ ซึ่งรูปร่างตำแหน่งการจัดเรียงตัวของสปอร์ เป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของเฟิร์น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สปอร์, spore
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). สปอร์ของเฟิร์น, 10 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96122
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). "สปอร์ของเฟิร์น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96122. (10 มิถุนายน 2565)
นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "สปอร์ของเฟิร์น". 10 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/96122.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สปอร์ของเฟิร์น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว