ภาพวาดวันคริสต์มาส

634      3,973
 
Creative Commons License
ภาพวาดวันคริสต์มาส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดวันคริสต์มาส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดวันคริสต์มาส
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Christmas, ภาพวาด, วันคริสต์มาส, ภาพลายเส้น, สื่อเรียนรู้, ภาพประกอบการสอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2561). ภาพวาดวันคริสต์มาส, 22 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/98821
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2561). "ภาพวาดวันคริสต์มาส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/98821. (22 มิถุนายน 2561)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "ภาพวาดวันคริสต์มาส". 22 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/98821.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (14,996)
จำนวนผู้เข้าชม (12,920)

รีวิว : ภาพวาดวันคริสต์มาส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว