Serevana Spa

ข้อมูลผลงาน

  140      81     
 
Creative Commons License
Serevana Spa is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Serevana Spa
คำอธิบาย :  Serevana Spa เป็นร้านสปา นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดอโรมาสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพผิวพรรณ หรือนวดเพื่อผ่อนคลาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   นวดผ่อนคลาย, นวดแผนไทย, สุขภาพผิวพรรณ, Serevana Spa, ร้านสปา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (141.45 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง