การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ

365      242
 
Creative Commons License
การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิดีโอแสดงวิธีการเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บใน Google Sites
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Apps, Google Sites, G Suite for Education
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ, 25 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99419
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99419. (25 มิถุนายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ". 25 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99419.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว