การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

290      276
 
Creative Commons License
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิดีโอแสดงวิธีการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนของนักเรียนใน Google Classroom
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Apps, Google Classroom, G Suite for Education
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน, 25 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99447
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99447. (25 มิถุนายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน". 25 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99447.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,454)
จำนวนผู้เข้าชม (838)

รีวิว : การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว