การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps

262      278
 
Creative Commons License
การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิดีโอแสดงวิธีการเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Apps, Google Maps, G Suite for Education
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps, 26 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99507
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99507. (26 มิถุนายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps". 26 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99507.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,253)
จำนวนผู้เข้าชม (821)

รีวิว : การเปลี่ยนมุมมองของ Google Maps

ไม่พบข้อมูลการรีวิว