การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

265      201
 
Creative Commons License
การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วิดีโอแสดงวิธีการค้นหาสถานที่ใกล้เคียงจุดที่ค้นหาใน Google Maps
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Maps, G Suite for Education, Google Apps
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง, 26 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99510
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99510. (26 มิถุนายน 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง". 26 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99510.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,254)
จำนวนผู้เข้าชม (821)

รีวิว : การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว