ภาสกร เตือประโคน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,179
  1,335

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ทุงใยแมงมุม
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ธุง, ทุง, ตุง, ทุงใยแมงมุม, ใยแมงมุม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภาสกร เตือประโคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
260
ผู้เข้าชม
63,382
ดาวน์โหลด
61,833
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ทุงใยแมงมุม 9,179
ครุย มข. ปริญญาตรี 2,517
ครุย มข. ปริญญาโท 2,143
ธงชนะมาร 1,055
ครุย มข. สำหรับอาจารย์ 1,031

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กระทง 20 สิงหาคม 2563
ตุงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ทุงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ธงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ส้มตำ 20 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล