ครุย มข. สำหรับอาจารย์

1,030      1,909
 
Creative Commons License
ครุย มข. สำหรับอาจารย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ครุย มข. สำหรับอาจารย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ครุย, ครุย มข.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). ครุย มข. สำหรับอาจารย์, 29 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45150
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). "ครุย มข. สำหรับอาจารย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45150. (29 มิถุนายน 2563)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "ครุย มข. สำหรับอาจารย์". 29 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45150.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ครุย มข. สำหรับอาจารย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว