กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,418
  9,656

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำอธิบาย :  พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าของภาพ นางกมลพร ผ่องใส ศิลปิน นายสุวิทย์ ต่างสมบัติ เทคนิคสีพลาสเทล
คำสำคัญ :   พระบรมสาทิสลักษณ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ภาพวาดสีพลาสเทล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุวิทย์ ต่างสมบัติ
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
830
ผู้เข้าชม
190,132
ดาวน์โหลด
171,297
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,418
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,294
Art for students 1 สืบสานพระราชปณิธานพ่อ ครั้งที่1 3,351
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3,101
ขัวศิลปะ สอนเกรยองขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 2,589

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ 16 สิงหาคม 2564
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 21 มกราคม 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 21 มกราคม 2564
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช 21 มกราคม 2564
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช 21 มกราคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 35 19
2 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 53 20
3 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 25 20
4 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 33 20
5 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 35 20
6 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 50 20
7 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 34 20
8 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 35 21
9 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 39 21
10 ภาพจากงาน Art for Students ครั้งที่ 2 สืบสานปณิธานพ่อ 30 21