โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,674
  2,228

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Overhead Catenary )
คำอธิบาย :  ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว (Overhead Cateary ) เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยสายลวดตัวนำเปลือย แขวนไว้กับลูกถ้วยฉนวนซึ่งยึดตรึงที่เสากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขารับกระแสไฟฟ้าเหนือหัวที่เรียกว่ำ สาลี่ เข้าสู่ระบบขับเคลื่อนขบวนรถ เพื่อให้ครบวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านรางรถไฟหรือราวเหล็กเส้นที่สี่ซึ่งต่อสายดินไว้ ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัวมักต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดการสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล สำหรับประเทศไทยรถไฟฟ้าที่ใช้การจ่ายไฟแบบนี้ เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งประกอบด้วย สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Power-Statio) , รถไฟฟ้า (Electric Multiple Uit) , สาลี่ (Patograph) , สายส่งเหนือหัว (Cateary Wire)
คำสำคัญ :   รางรถไฟ, ระบบจ่ายไฟเหนือหัว, Overhead Catenary
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Overhead Catenary ) 11,674 2,228
2 Diesel-Hydraulic Locomotive รถจักรดีเซลไฮดรอลิก 3,028 851
3 Train Component 2,397 1,507
4 การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว 1,893 2,130
5 การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบรางที่สาม 1,257 1,482
6 การออกแบบการติดตั้งแคร่ 1,089 507
7 Diesel Electric Locomotive รถจักรดีเซลไฟฟ้า 1,020 978
8 Third Rail Collectorail Shoe อุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้าจากกรางที่สาม 975 539
9 Diesel-Hydraulic Locomotive รถจักรดีเซลไฮดรอลิก 923 644
10 Steam Locomotive รถจักรไอน้ำ 848 700