การออกแบบการติดตั้งแคร่

743      431
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : การออกแบบการติดตั้งแคร่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แคร่แบบปกติ(General Bogie)มักจะประกอบขึ้นจากสองเพลา แต่ละตัวรถจะใช้สองโบกี้ติดตั้ง ณ ตำแหน่งหัวและท้ายของรถ , แคร่แบบอาร์ทิคูเลทเทด (Articulated Bogie) มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตัวรถ ข้อดีคือลดจานวนโบกี้ในขบวนรถไฟ ลดเสียงดังรบกวนที่เกิดจากล้อและราง ส่วนข้อเสียคือเพลาล้อต้องรับน้ำหนักมากขึ้น และยากต่อการแยกตัวรถออกจากกันเพื่อจัดขบวนหรือซ่อมบำรุง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การออกแบบการติดตั้งแคร่, รางรถไฟ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). การออกแบบการติดตั้งแคร่, 8 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11573
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). "การออกแบบการติดตั้งแคร่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11573. (8 กุมภาพันธ์ 2559)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การออกแบบการติดตั้งแคร่". 8 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11573.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,302)
จำนวนผู้เข้าชม (2,600)

รีวิว : การออกแบบการติดตั้งแคร่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว