การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว

1,454      1,653
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ประกอบด้วย Switch Yard (ลานไกไฟฟ้า) , Transmission Line (สายส่ง), Traction Substation (สถานีไฟฟ้าขับเคลื่อน), Feeding Circuit (ส่วนจ่ายไฟฟ้าให้ขบวนรถ) , Power Plant (สถานีจ่ายไฟฟ้า), Bulk Substation (สถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว, รางรถไฟ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว, 9 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11657
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). "การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11657. (9 กุมภาพันธ์ 2559)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว". 9 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/11657.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,302)
จำนวนผู้เข้าชม (2,600)

รีวิว : การส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟแบบเหนือหัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว