เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,804
  6,083

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การทำกระทงใบตองสด
คำอธิบาย :  การทำกระทงใบตองสด
คำสำคัญ :   การทำกระทงใบตองสด, งานฝีมือ, กระทงใบตองสด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2,022
ผู้เข้าชม
270,030
ดาวน์โหลด
170,431
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การทำกระทงใบตองสด 8,804
การทำกระทงใบตองสด 3,827
ยาประสระนอแรด 3,478
การทำกระทงใบตองสด 3,403
ปลาโสดหรือปลาหางแดง 2,785

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลูกมุง 13 มกราคม 2565
ลูกมุง 13 มกราคม 2565
ลูกมุง 13 มกราคม 2565
ลูกมุง 13 มกราคม 2565
ลูกมุง 13 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล