ยาประสระนอแรด

5,012      912
 
Creative Commons License
ยาประสระนอแรด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยาประสระนอแรด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ยาแก้ไข้ และยาแก้ปวดต่างๆ ในสมัยก่อน มีประจำร้านขายยา และร้านขายของชำในหมู่บ้าน จะมีตัวยาอยู่ 2 ชนิด คือ ยาประสระนอแรด และยาทันใจ(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ยาทัมใจ)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ยาแก้ไข้, ยาทันใจ, ยาประสระนอแรด, ยาแก้ปวด, ร้านขายของชำ, ร้านขายยา, ยาทัมใจ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2563). ยาประสระนอแรด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173292
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2563). "ยาประสระนอแรด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173292. (18 กุมภาพันธ์ 2563)
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. "ยาประสระนอแรด". 18 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173292.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ยาประสระนอแรด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว