สถาบันภาษาไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  15,721
  11,974

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้
คำอธิบาย :  การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้
คำสำคัญ :   การอ่านแนว PISA, การอ่านเพื่อการเรียนรู้, ภาษาไทย, การส่งเสริมการอ่าน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันภาษาไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล