การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้

15,433      11,749
 
Creative Commons License
การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การอ่านแนว PISA, การอ่านเพื่อการเรียนรู้, การส่งเสริมการอ่าน, ภาษาไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันภาษาไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันภาษาไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2559). การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้, 16 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20155
สถาบันภาษาไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2559). "การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20155. (16 เมษายน 2559)
สถาบันภาษาไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้". 16 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20155.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว