คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ

4,994      81,314
 
Creative Commons License
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การสอนอ่านเขียน, สถาบันภาษาไทย, คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ, การแจกลูกสะกดคำ, คู่มือ, การสะกดคำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันภาษาไทย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันภาษาไทย. (2560). คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ, 18 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55894
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันภาษาไทย. (2560). "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55894. (18 มีนาคม 2560)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันภาษาไทย. "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ". 18 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55894.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว