สมศักดิ์ มุ่งเมือง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,203
  2,681

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วัดวีระโชติธรรมาราม
คำอธิบาย :  วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
คำสำคัญ :   สถานที่, วัด, วัดไทย, โบสถ์, วิหาร, พระ, สถานที่ท่องเที่ยว, ไทย, วัดวีระโชติธรรมาราม, ฉะเชิงเทรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สมศักดิ์ มุ่งเมือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
217
ผู้เข้าชม
51,892
ดาวน์โหลด
38,058
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วัดวีระโชติธรรมาราม 9,203
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม 1,971
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 1,566
วัดป่าภูทับเบิก 1,353
พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย 1,135

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
วัดพระพุทธบาทผาหนาม 26 พฤศจิกายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
31 พลุ 162 109
32 พลุ 215 198
33 พลุ 175 151
34 พลุ 144 112
35 พลุ 173 153
36 พลุ 146 78
37 พลุ 158 149
38 พลุ 134 124
39 พลุ 159 127
40 พลุ 189 114