โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,794
  2,830

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ใบงาน, ตัวอย่างใบงาน, การเก็บข้อมูล, ข้อมูลท้องถิ่น, การใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น, พืชท้องถิ่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , อื่นๆ, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
133
ผู้เข้าชม
139,334
ดาวน์โหลด
98,332
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 18,794
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 8,837
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 7,945
สปอร์ของเฟิร์น 6,195
สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) 6,038

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หนังสือเห็ดขุมทรัพย์ชุมชน 11 มิถุนายน 2565
เห็ดเป็นยาและอาหาร 11 มิถุนายน 2565
เห็ดในจังหวัดอำนาจเจริญ 11 มิถุนายน 2565
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดรู เห็ดฟัน และเห็ดอื่นๆ 11 มิถุนายน 2565
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดครีบ 11 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 clipart ภาพพื้นหลัง 1,590 15,758
2 แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย 5,501 11,973
3 สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) 6,038 5,775
4 clipart ภาพพื้นหลัง 1,155 5,659
5 การเดินทางโดยรถสองแถว 1,281 5,288
6 สปอร์ของเฟิร์น 6,195 4,743
7 เสียงจากพฤกษา (อินโฟกราฟิก) 2,981 4,498
8 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 18,794 2,830
9 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 7,945 2,782
10 Mind Map เรื่อง เมี่ยงปลาช่อน 2,935 2,685