โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,793
  2,830

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ใบงาน, ตัวอย่างใบงาน, การเก็บข้อมูล, ข้อมูลท้องถิ่น, การใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น, พืชท้องถิ่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , อื่นๆ, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
133
ผู้เข้าชม
139,330
ดาวน์โหลด
98,332
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 18,793
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 8,837
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 7,945
สปอร์ของเฟิร์น 6,195
สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) 6,038

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หนังสือเห็ดขุมทรัพย์ชุมชน 11 มิถุนายน 2565
เห็ดเป็นยาและอาหาร 11 มิถุนายน 2565
เห็ดในจังหวัดอำนาจเจริญ 11 มิถุนายน 2565
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดรู เห็ดฟัน และเห็ดอื่นๆ 11 มิถุนายน 2565
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดครีบ 11 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 18,793 2,830
2 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 8,837 2,597
3 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 7,945 2,782
4 สปอร์ของเฟิร์น 6,195 4,743
5 สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) 6,038 5,775
6 แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย 5,501 11,973
7 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 5,417 1,424
8 มวนแดง 4,725 1,223
9 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 4,178 1,417
10 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 3,676 1,311